İçeriğe geç

LEAD

“LEAD”, Zor Zamanlarda Öğrenme adlı projenin kısaltmasıdır. LEAD yöntemi, bireylerin öğrenme yaşamının her türlü zorluğa ve olağanüstü koşullara rağmen devamına yönelik pedagojik bir yaklaşımdır. Bu pedagojik yaklaşıma göre bireylerin öğrenme deneyimleri ne olursa olsun kesintiye uğramamalıdır. Bireylerin öğrenme yaşamını kolaylaştıracak önlemler alınmalıdır. Bilgi teknolojileri bireylerin öğrenme deneyimlerini kolaylaştırmada etkili bir rol oynayabilir. Dolayısıyla LEAD yöntemi pedagoji ile öğrenme teknolojisini birleştiren bir yöntemin adıdır.

Yine LEAD projesinin temel amacı bireylerin eğitim hayatlarının her koşulda devam ettirilmesidir. Bu amaçla Romanya, İtalya, İrlanda ve Finlandiya’dan yetişkin eğitimi konusunda faaliyet gösteren kurumlar, Türkiye koordinatörlüğünde bir araya gelerek LEAD yöntemini geliştirdi. Bu yöntemle deprem, salgın hastalık, yangın, sel gibi doğal afetlere maruz kalan insan topluluklarının eğitim hayatlarının devamı konusunda uygulayıcılara kolaylaştırıcı bilgiler sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Yürütücü kurum Sakarya Üniversitesi’dir. Proje numarası 2021-2-TR01-KA210-ADU-000050028’dir.